מחשבונים משפטיים - בתחום הנזיקין

מחשבונים כלליים

  • PDF

מחשבונים כלליים מאפשרים לבצע מגוון רחב של חישובים משפטיים כלליים, ובהם:

מחשבון מועדי בית משפט

מחשבון הצמדה למדד המחירים לצרכן

מחשבוני מטבעות זרים

מחשבוני שיערוכים

מחשבון מס ערך מוסף

ועוד