אתר זה הינו אתר המחשבונים הישן של קבוצת נזיקיסט. האתר הורד מהרשת. ניתן לבקרנו באתר המשודרג - www.nezikist.co.il