Court-Sync

מייבאים את מועדי הדיונים ממערכת נט המשפט

כניסה ל- Court-Sync

תוכנת Court-Sync

 מאפשרת לעקוב בקלות אחרי מועדי הדיונים במערכת נט המשפט

 

 התוכנה היחידה המאפשרת לייבא את מועדי הדיונים ממערכת נט המשפט ישירות אל היומן הדיגיטלי שלך

 

 לא מצריכה לבחור תיקים ספציפיים!

שלב 2 - בוחרים

נכנסים למערכת

בוחרים בתי משפט המעניינים אותך

 

בחר בתי משפט לסינכרון

שלב 1 - נרשמים

נרשמים

מקבלים שם משתמש וסיסמא

 

הירשם עכשיו

שלב 4 - מייבאים

מפעילים את התוכנה

מייבאים מועדי דיונים מנט המשפט

 

ייבא מועדי דיונים מנט המשפט

שלב 3 - מורידים

מורידים את התוכנה

שומרים בשולחן העבודה

 

הורד את התוכנה

מוצרים ושירותים נוספים מבית קבוצת נזיקיסט