מחשבון מס ערך מוסף

מחשבון מס ערך מוסף

מחשבון מס ערך מוסף

המחשבון מאפשר לחשב את מס ערך מוסף על סכומי עסקאות, תוך התחשבות בשיעורי המס ששררו בתאריכים שונים

שיעורי מס ערך מוסף

  • ש"ח

    יש להזין אתסכום העסקה בש"ח

  • / / בחר תאריך

    יש להזין את התאריך בו יבוצע החישוב

  • יש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת אגורות: שתי נקודות עשרוניות