מחשבון שיערוך סכום בודד

מחשבון שיערוך סכום בודד

מחשבון שיערוך סכום בודד

חישוב ריבית צמודה, ריבית שקלית, ריבית במטבע חוץ וריבית פיגורים

 • יש לבחור בסוג הריבית אשר תשמש לחישוב

 • ש"ח / $

  יש להזין את הסכום בגינו יש לחשב ריבית

 • בחר תאריך

  יש להזין את התאריך ממנו יבוצע חישוב הריבית
 • בחר תאריך

  יש להזין את התאריך שעד אליו יבוצע חישוב הריבית
 • יש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת אגורות: שתי נקודות עשרוניות