מחשבוני שיערוכים מאפשרים לבצע שיערוכים שונים, כגון:

מחשבון שיערוך מורכב

מחשבון שיערוך תאריך אחיד

מחשבון שיערוך סכום בודד

מחשבון שיערוך סכום מחזורי

מחשבון שיערוך לפי השכר הממוצע במשק

ועוד

מחשבון שיערוך סכום בודד

מחשבון שיערוך סכום בודד

מחשבון שיערוך סכום בודד

חישוב ריבית צמודה, ריבית שקלית, ריבית במטבע חוץ וריבית פיגורים

 • יש לבחור בסוג הריבית אשר תשמש לחישוב

 • ש"ח / $

  יש להזין את הסכום בגינו יש לחשב ריבית

 • בחר תאריך

  יש להזין את התאריך ממנו יבוצע חישוב הריבית
 • בחר תאריך

  יש להזין את התאריך שעד אליו יבוצע חישוב הריבית
 • יש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת אגורות: שתי נקודות עשרוניות • המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
  המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
  המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
  המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!

  מחשבוני שיערוכים

   

  לצורך כניסה למחשבוני שיערוכים, נא מלא את הפרטים הבאים: