מחשבוני מטבעות זרים הינם מחשבונים המאפשרים להמיר או להצמיד סכום הנקוב במטבע אחד לסכום הנקוב במטבע שני, כגון:

מחשבון המרת מטבעות - סכום בודד

מחשבון המרת מטבעות - סכום מחזורי

מחשבון המרת מטבעות - מספר סכומים

מחשבון הצמדת סכום שקלי למטבע חוץ - סכום בודד

מחשבון הצמדת סכום שקלי למטבע חוץ - סכום מחזורי

מחשבון הצמדת סכום שקלי למטבע חוץ - תאריך אחיד

מחשבון הצמדת סכום הנקוב במטבע חוץ לשקל חדש


המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!

מחשבוני מטבעות זרים

 

לצורך כניסה למחשבוני מטבעות זרים, נא מלא את הפרטים הבאים: