מחשבוני מחלות הינם מחשבונים המאפשרים לבצע פיצויים בגין מחלות, כגון:

מחשבון גזזת - תביעה ראשונה

מחשבון גזזת - החמרת מצב

מחשבון גזזת - פיצוי לשאירים

מחשבון עירוי דם (איידס)

מחשבון פוליו - תביעה ראשונה

מחשבון פוליו - החמרת מצב

המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!

המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!

מחשבוני מחלות

 

לצורך כניסה למחשבוני מחלות, נא מלא את הפרטים הבאים: