מחשבוני ביטוח לאומי הינם מחשבונים המאפשרים לבצע חישובים הקשורים לביטוח לאומי, כגון:

מחשבון ניכויי המל"ל על פי תוחלת חיים

מחשבון ניכויי המל"ל על פי תקנות המל"ל

מחשבון קצבת זקנה על פי תקנות המל"ל

קצבה לתקופה מוגבלת

שיערוך גמלה חד פעמית

תאונת עבודה - שיעורי קצבה ומענק

תאונת עבודה - דמי פגיעה

המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!

מחשבוני ביטוח לאומי

 

לצורך כניסה למחשבוני ביטוח לאומי, נא מלא את הפרטים הבאים: