מחשבוני הצמדה למדדי מחירים מאפשרים לבצע חישובים הצמדה למדד. מחשבונים אלה כוללים:

מחשבון הצמדה למדדי מחירים - סכום בודד

מחשבון הצמדה למדדי מחירים - סכום מחזורי

מחשבון הצמדה למדדי מחירים - תאריך אחיד

 

מחשבון הצמדה וריבית

מחשבון הצמדה וריבית

מחשבון הצמדה וריבית

חישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבניה ומדד תפוקות התעשייה

המחשבון מאפשר להוסיף ריבית לסכום

 • יש לבחור את המדד אליו ברצונך להצמיד את הסכום

 • ש"ח

  יש להזין את הסכום אותו יש להצמיד

 • / / בחר תאריך

  יש להזין את התאריך ממנו תבוצע ההצמדה

 • / / בחר תאריך

  יש להזין את התאריך שעד אליו תבוצע ההצמדה

 • %

  % הריבית השנתית

 • יש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת אגורות: שתי נקודות עשרוניות • המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
  המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!

  מחשבוני הצמדה למדדי מחירים

   

  לצורך כניסה למחשבוני הצמדה למדדי מחירים, נא מלא את הפרטים הבאים: