מחשבוני ראשי נזק מיוחדים הינם מחשבונים המאפשרים לבצע חישובים בגין ראשי נזק מיוחדים, כגון:

מחשבון אובדן זכות למימוש אופציות

מחשבון אובדן סיכויי החלמה

מחשבון הוצאות ניידות

מחשבון הוצאות רפואיות

מחשבון עזרת צד ג: נכויות קשות - אקסלרד

מחשבון עזרת צד ג: נכויות קלות

ועוד

המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!

מחשבוני ראשי נזק מיוחדים

 

לצורך כניסה למחשבוני ראשי נזק מיוחדים, נא מלא את הפרטים הבאים: