מחשבוני נזק ממוני הינם מחשבונים המאפשרים לחשב את הפיצוי בגין נזק ממוני ובגין נזק לא ממוני.

 

בין ראשי הנזק הניתנים לחישוב בקטגוריה זו ניתן להזכיר את :

הפסדי שכר לעבר

הפסדי שכר לעתיד

הפסדי פנסיה

הפסד ימי מחלה

כאב וסבל לפי תקנות הפלת"ד

כאב וסבל יחסי לפלת"ד

ועוד

המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!
המחשבון זמין למנויי התוכנה בלבד!

מחשבוני נזק ממוני ונזק לא ממוני

 

לצורך כניסה למחשבוני נזק ממוני ונזק לא ממוני, נא מלא את הפרטים הבאים: