תוכנת נזיקיסט מחשבונים

  • PDF

imageתוכנת "נזיקיסט מחשבונים" הינה תוכנת המחשבונים המשפטיים המתקדמת בישראל. התוכנה כוללת למעלה מ- 100 מחשבונים משפטיים, ובהם:

 

 

מחשבוני נזיקין

מחשבוני ביטוח

מחשבון חוק חוזה הביטוח

מחשבון כפל ביטוח

מחשבון פוליסות ביטוח תלמידים

ועוד


מחשבוני ביטוח לאומי

מחשבון ניכויי המל"ל על פי תוחלת חיים

מחשבון ניכויי המל"ל על פי תקנות המל"ל

מחשבון קצבת זקנה על פי תקנות המל"ל

קצבה לתקופה מוגבלת

שיערוך גמלה חד פעמית

תאונת עבודה - שיעורי קצבה ומענק

תאונת עבודה - דמי פגיעה

ועוד

 

מחשבוני נזק ממוני ונזק לא ממוני

הפסדי שכר לעבר

הפסדי שכר לעתיד

הפסדי פנסיה

הפסד ימי מחלה

כאב וסבל לפי תקנות הפלת"ד

כאב וסבל יחסי לפלת"ד

ועוד

 

מחשבוני מחלות

מחשבון גזזת - תביעה ראשונה

מחשבון גזזת - החמרת מצב

מחשבון גזזת - פיצוי לשאירים

מחשבון עירוי דם (איידס)

מחשבון פוליו - תביעה ראשונה

מחשבון פוליו - החמרת מצב

ועוד


מחשבוני עיזבון ותלויים

מחשבון שיטת הידות

מחשבון הלכת פינץ

מחשבון הפנסיה האבודה

ועוד

 

מחשבוני ראשי נזק מיוחדים

מחשבון הוצאות ניידות

מחשבון הוצאות רפואיות

מחשבון עזרת צד ג

ועוד

 

מחשבוני עבודה

מחשבון דמי הבראה

מחשבון הלנת שכר

מחשבון פיצויי פיטורין

ועוד

 

מחשבוני משפחה

מחשבון דמי מזונות

 

מחשבון מועדי בית משפט


מחשבוני מטבעות זרים

מחשבון המרת מטבעות - סכום בודד

מחשבון המרת מטבעות - סכום מחזורי

מחשבון המרת מטבעות - מספר סכומים

מחשבון הצמדת סכום שקלי למטבע חוץ - סכום בודד

מחשבון הצמדת סכום שקלי למטבע חוץ - סכום מחזורי

מחשבון הצמדת סכום שקלי למטבע חוץ - תאריך אחיד

מחשבון הצמדת סכום הנקוב במטבע חוץ לשקל חדש

 

מחשבון שכר טרחה אבנר

 

מחשבוני שיערוכים

מחשבון שיערוך מורכב

מחשבון שיערוך תאריך אחיד

מחשבון שיערוך סכום בודד

מחשבון שיערוך סכום מחזורי

מחשבון שיערוך לפי השכר הממוצע במשק

ועוד

 

ועוד

עדכון אחרון ב-שבת, 04 אפריל 2015 21:24