האנציקלופדיה הרפואית-משפטית

מונחים רפואיים

 כל המידע הרפואי הדרוש לניהול תיקי נזיקין

 דגש על השלכות משפטיות של המונחים הרפואיים

 שילוב תרשימים תלת מימדיים