תחשיב הנזק

תוכנת תחשיב הנזק

הורדת תוכנת תחשיב הנזקהורדת תוכנת תחשיב הנזק

 

 

התוכנה להכנת תחשיבי נזק בתיקי נזקי גוף

 

מאפשרת ליצור:

תחשיבי נזק - ללא קיצור תוחלת חיים

תחשיבי נזק - עיזבון ותלויים

שיערוך סכומים

 
 

legal calculators

 ממלאים

ממלאים קובץ אקסל המכיל נתונים שונים הרלבנטיים לתביעה, ושומרים את הקובץ

 
 

legal calculators

מפעילים

מפעילים את תוכנת תחשיב הנזק, ובוחרים את קובץ האקסל הרלבנטי 

 
 

legal calculators

מקבלים

מקבלים קובץ וורד ובו תוצאות החישובים. הקובץ ניתן לעריכה על ידי המשתמש 

 

יתרונות השימוש בתוכנת תחשיב הנזק:

יוצרת קובץ וורד אוטומטי, הניתן לעריכה על ידי המשתמש

מאפשרת לשמור את הנתונים המשמשים לחישוב

קביל להגשה בבתי משפט!

חוסכת בזמן העבודה