עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 12/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 12/2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום ד, 07/03/2018, את השכר הממוצע במשק לחודש 12/2017. גובה השכר הממוצע במשק (החלופה עם זרים) - 10,103 ש"ח.

על פי המרכז לאקטואריה משפטית - המדובר על עליה בשיעור 4.32%, בהשוואה לחודש הקודם, אז עמד השכר הממוצע ברמה של - 9,685 ש"ח. 

לנוחות הקוראים - להלן טבלת השכר הממוצע, כפל השכר הממוצע ושילוש השכר הממוצע הרלבנטיים לחודש מרץ 2018:

השכר הממוצע במשק - 10,103 ש"ח.

כפל השכר הממוצע במשק - 20,206 ש"ח.

שילוש השכר הממוצע במשק - 30,309 ש"ח.

 

הנתונים חושבו באמצעות מחשבון שכר ממוצע במשק, בניכוי מס הכנסה.

למעבר למחשבון