בית המשפט התיר תיקון של כתב תביעה כך שיתווספו הורי תובע בגין נזק נפשי, בטענה כי הם עומדים בתנאי הלכת אלסוחה

בית המשפט התיר תיקון של כתב תביעה כך שיתווספו הורי תובע בגין נזק נפשי, בטענה כי הם עומדים בתנאי הלכת אלסוחה

 

בית משפט השלום בתל אביב בית המשפט התיר תיקון של כתב תביעה כך שיתווספו הורי תובע בגין נזק נפשי, בטענה כי הם עומדים בתנאי הלכת אלסוחה

לעיון בפסק הדין