האם המוסד לביטוח לאומי רשאי לעיין ולצלם את המסמכים הקשורים לתיק הנדון בבית משפט, וזאת על מנת שיוכל להסתייע בהם בבירור זכותו בתביעת שיבוב, בגין הקצבאות המשולמות על ידו?

האם המוסד לביטוח לאומי רשאי לעיין ולצלם את המסמכים הקשורים לתיק הנדון בבית משפט, וזאת על מנת שיוכל להסתייע בהם בבירור זכותו בתביעת שיבוב, בגין הקצבאות המשולמות על ידו?

 

בית המשפט המחוזי בחיפה דן בשאלה האם המוסד לביטוח לאומי רשאי לעיין ולצלם את המסמכים הקשורים לתיק הנדון בבית משפט, וזאת על מנת שיוכל להסתייע בהם בבירור זכותו בתביעת שיבוב, בגין הקצבאות המשולמות על ידו?

לעיון בפסק הדין