האם יכול בא כוח משיבות לייצגן, מאחר שהוא שותף למשרד של בא כוחם לשעבר של המבקשים?

האם יכול בא כוח משיבות לייצגן, מאחר שהוא שותף למשרד של בא כוחם לשעבר של המבקשים?

 

בית המשפט המחוזי בתל אביב  דן בשאלה האם יכול בא כוח משיבות לייצגן, מאחר שהוא שותף למשרד של בא כוחם לשעבר של המבקשים? 

לעיון בפסק הדין