מהו מעמדה של שוכרת דירה במסגרת של דיור ציבורי, אשר התגוררה בדירה במשך שנים ארוכות, והפרה תנאי השכירות, לצורך הליך "פינוי בינוי"?

מהו מעמדה של שוכרת דירה במסגרת של דיור ציבורי, אשר התגוררה בדירה במשך שנים ארוכות, והפרה תנאי השכירות, לצורך הליך "פינוי בינוי"?

 

בית המשפט העליון דן בסוגיות הבאות:

שוכרת של דירה במסגרת של דיור ציבורי התגוררה בה במשך שנים ארוכות. במהלך השנים הועלו נגדה טענות שעניינן הפרה של תנאי השכירות ואף נשלחו לה דרישות לפינוי, אך לא נפתחו הליכים משפטיים בעניין. בהמשך, עקב מהלך של "פינוי-בינוי" היא נדרשה להתפנות מהדירה, כשאר דיירי הבניין, ושוכנה על ידי היזם בדירה חלופית. כעת, משנשלמה בניית הבניין החדש התעוררו מחדש המחלוקות בין הצדדים. האם זכאית השוכרת לרכוש את הדירה החדשה? לחלופין, האם היא זכאית לשוב ולהתגורר בשכירות בדירה זו, או לשכור דירה אחרת במסגרת הדיור הציבורי?

 

לעיון בפסק הדין