האם חברות הביטוח "יתגעגעו" לימים בהם שער הריבית להיוון הפיצויים יהיה 2%?

האם חברות הביטוח "יתגעגעו" לימים בהם שער הריבית להיוון הפיצויים יהיה 2%?

 

ביום 12/02/2018 בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בשער הריבית להיוון הפיצויים. בסופו של יום, למרות הצעת ההרכב, לפיה שער הריבית להיוון הפיצויים יהיה 2%, הוחלט להמתין עם ההחלטה לעניין גובה הריבית, עד שועדה אשר בוחנת את הענין תסיים עבודתה.

 

בהינתן ההחלטה, ביצענו בדיקה לעניין גובה הריבית ב- 4 השנים שקדמו לפעולת ועדת וינוגרד, לעומת 4 השנים שקדמו לכתיבת חדשה זו. ממצאי הבדיקה מעלים כי במהלך התקופה שחלפה מאז כינוס ועדת וינוגרד שער הריבית במשק ירד במידה ניכרת!