דחית כיסוי ביטוחי בפוליסה "הצהרתית", לביטוח עבודות קבלניות המכסה בין היתר חבות מעבידים

דחית כיסוי ביטוחי בפוליסה "הצהרתית", לביטוח עבודות קבלניות המכסה בין היתר חבות מעבידים

 

בית משפט השלום בתל אביב דחה הודעת צד ג בפוליסה "הצהרתית", לביטוח עבודות קבלניות המכסה בין היתר חבות מעבידים

 

לעיון בפסק הדין