האם ניתן לשחרר את הנתבעת מהאמור בחוזה הביטוח בשל "טעות קולמוס"?

האם ניתן לשחרר את הנתבעת מהאמור בחוזה הביטוח בשל "טעות קולמוס"?

 

בית משפט השלום בתל אביב דן בשאלה האם ניתן לשחרר את הנתבעת מהאמור בחוזה הביטוח בשל "טעות קולמוס"?

 

לעיון בפסק הדין