אדם הותקף על ידי חבורת נערים. האם ניתן להטיל על אחד החברים בחבורה אחריות כלפי הנתקף, בגין כל הנזקים שנגרמו להם בתקיפה, זאת מכוח היותם של כל התוקפים בתקיפה הנדונה "מעוולים יחד"?

אדם הותקף על ידי חבורת נערים. האם ניתן להטיל על אחד החברים בחבורה אחריות כלפי הנתקף, בגין כל הנזקים שנגרמו להם בתקיפה, זאת מכוח היותם של כל התוקפים בתקיפה הנדונה "מעוולים יחד"?

 

אדם הותקף על ידי חבורת נערים. בית משפט השלום בירושלים דן בשאלה - האם ניתן להטיל על אחד החברים בחבורה אחריות כלפי הנתקף, בגין כל הנזקים שנגרמו להם בתקיפה, זאת מכוח היותם של כל התוקפים בתקיפה הנדונה "מעוולים יחד"?

 

לעיון בפסק הדין