עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 11/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 11/2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום ד, 07/02/2018, את השכר הממוצע במשק לחודש 11/2017. גובה השכר הממוצע במשק (החלופה עם זרים) - 9,685 ש"ח.

על פי המרכז לאקטואריה משפטית - המדובר על עליה בשיעור 1.05%, בהשוואה לחודש הקודם, אז עמד השכר הממוצע ברמה של - 9,584 ש"ח. 

באופן מצטבר השכר ירד ב- 5.52%, מאז חודש יוני 2017, בו השכר עמד על השיא של כל הזמנים (10,251 ש"ח).

 

לנוחות הקוראים - להלן טבלת השכר הממוצע, כפל השכר הממוצע ושילוש השכר הממוצע הרלבנטיים לחודש פברואר 2018:

השכר הממוצע במשק - 9,685 ש"ח.

כפל השכר הממוצע במשק - 19,370 ש"ח.

שילוש השכר הממוצע במשק - 29,055 ש"ח.

 

הנתונים חושבו באמצעות מחשבון שכר ממוצע במשק, בניכוי מס הכנסה.

למעבר למחשבון