מיהו מעביד לצורך תחולת חוק הביטוח הלאומי, בהקשר של תביעת שיבוב?

מיהו מעביד לצורך תחולת חוק הביטוח הלאומי, בהקשר של תביעת שיבוב?

 

בית המשפט העליון מבהיר מיהו מעביד לצורך תחולת חוק הביטוח הלאומי, בהקשר של תביעת שיבוב?

 

לעיון בפסק הדין