האם תובע זכאי לגרירת ותק ממקום עבודה אחד, בו הועסק בדירוג מנהלי למקום עבודה שני, בו הועסק בדירוג המח"ר, לאחר הפסקה בת 4 שנים?

האם תובע זכאי לגרירת ותק ממקום עבודה אחד, בו הועסק בדירוג מנהלי למקום עבודה שני, בו הועסק בדירוג המח"ר, לאחר הפסקה בת 4 שנים?

 

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה דן בשאלה האם תובע זכאי לגרירת ותק ממקום עבודה אחד, בו הועסק בדירוג מנהלי למקום עבודה שני, בו הועסק בדירוג המח"ר, לאחר הפסקה בת 4 שנים?

 

לעיון בפסק הדין