המוסד לביטוח לאומי חוייב בתשלום פיצויים בגין פגיעה בפרטיותה של תובעת, על ידי מי שנשלח על ידו ומטעמו לערוך על התובעת חקירה סמויה בביתה

המוסד לביטוח לאומי חוייב בתשלום פיצויים בגין פגיעה בפרטיותה של תובעת, על ידי מי שנשלח על ידו ומטעמו לערוך על התובעת חקירה סמויה בביתה

 

המוסד לביטוח לאומי חוייב בתשלום פיצויים בגין פגיעה בפרטיותה של תובעת, על ידי מי שנשלח על ידו ומטעמו לערוך על התובעת חקירה סמויה בביתה

 

לעיון בפסק הדין