מה מידת אחריותו של אב לנזק שגרם בנו לטרקטורון עליו נהג ללא רישיון?

מה מידת אחריותו של אב לנזק שגרם בנו לטרקטורון עליו נהג ללא רישיון?

 

בית משפט השלום באשקלון דן בשאלה מה מידת אחריותו של אב לנזק שגרם בנו לטרקטורון עליו נהג ללא רישיון?

 

לעיון בפסק הדין