האם החלקת תובע במרכזו של ארגז רכב בעת שעסק בפריקת הכלים והציוד של חברו, כאשר הרכב עומד, הינה בגדר תאונת דרכים, נכללת בחזקה הממעטת בסיפא של ההגדרה של שימוש ברכב מנועי בחוק הפיצויים?

האם החלקת תובע במרכזו של ארגז רכב בעת שעסק בפריקת הכלים והציוד של חברו, כאשר הרכב עומד, הינה בגדר תאונת דרכים, נכללת בחזקה הממעטת בסיפא של ההגדרה של שימוש ברכב מנועי בחוק הפיצויים?

 

 בית משפט השלום בפתח תקווה דן בשאלה -

האם החלקת תובע במרכזו של ארגז רכב בעת שעסק בפריקת הכלים והציוד של חברו, כאשר הרכב עומד, הינה בגדר תאונת דרכים, נכללת בחזקה הממעטת בסיפא של ההגדרה של שימוש ברכב מנועי בחוק הפיצויים?

 

 

 

לעיון בפסק הדין