עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 10/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 10/2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום א, 07/01/2018, את השכר הממוצע במשק לחודש 09/2017. גובה השכר הממוצע במשק (החלופה עם זרים) - 9,584 ש"ח.

על פי המרכז לאקטואריה משפטית - המדובר על ירידה של 2.78%, בהשוואה לחודש הקודם, אז עמד השכר הממוצע ברמה של - 9,858 ש"ח. 

באופן מצטבר השכר ירד ב- 6.51%, מאז חודש יוני 2017, בו השכר עמד על השיא של כל הזמנים (10,251 ש"ח).

 

לנוחות הקוראים - להלן טבלת השכר הממוצע, כפל השכר הממוצע ושילוש השכר הממוצע הרלבנטיים לחודש ינואר 2018:

השכר הממוצע במשק - 9,584 ש"ח.

כפל השכר הממוצע במשק - 19,168 ש"ח.

שילוש השכר הממוצע במשק - 28,752 ש"ח.

 

הנתונים חושבו באמצעות מחשבון שכר ממוצע במשק, בניכוי מס הכנסה.

למעבר למחשבון