האם פגיעת ציפור במנוע מטוס הינה בגדר נסיבה מיוחדת המצדיקה מתן פטור מפיצוי נוסע בגין טיסה שבוטלה?

האם פגיעת ציפור במנוע מטוס הינה בגדר נסיבה מיוחדת המצדיקה מתן פטור מפיצוי נוסע בגין טיסה שבוטלה?

 

בית המשפט השלום בתל אביב דן בשאלה האם פגיעת ציפור במנוע מטוס הינה בגדר נסיבה מיוחדת המצדיקה מתן פטור מפיצוי נוסע בגין טיסה שבוטלה?

 

 

מפסק הדין:

"...

 

מן הכלל אל הפרט –

 

26. פגיעת ציפור במנוע מטוס, אכן יכולה, במקרים המתאימים, להיות נסיבה מיוחדת המצדיקה מתן פטור מפיצוי נוסע בגין טיסה שבוטלה – בטיחות הטיסה והנוסעים עומדת כערך עליון ואכן ישנם מצבים שלא ניתן לצפותם ולהיערך אליהם. דא עקא, וכפי שיפורט להלן, חברת תעופה המבקשת פטור מפיצוי בשל נסיבות מיוחדות שכאלה, צריכה להוכיח את טענותיה בראיות ברורות ומשכנעות. אין די באמירות ובטענות כלליות.

...

29. הנה כי כן, מעבר לאמירה כללית בדבר פגיעת ציפור במנוע, לא הוצגה מהות התקלה אלא בכלליות ( התמונות לא מציגות פגיעה בתוך המנוע הפנימי אלא פגיעת פח חיצונית ובית המשפט לא אמור לנחש את מהות הפגיעה והאם היא אמורה להשבית את המטוס וגם בנספח "ג" – אותה הודעת דוא"ל שלא "בזמן אמת" אין מידע רב למעט אינדיקציה לפגיעת ציפור שלא ברורה משמעות, שהרי את הצרופות לאותה הודעה לא צרפה הנתבעת); לא הוצגו ראיות בדבר המניעות שהייתה להמריא ביום 20 באוקטובר 2016 – לא הוצג דו"ח בדיקה שאוסר על ההמראה או מפרט את מהות התקלה; לא הובהר מהו החלק שאותו היה צורך להחליף; לא הובאה אסמכתא או תיעוד על ההחלפה ומה היה משכה; לא הובהר ולא הוסבר מדוע היה הכרח להטיס את החלק (שלא ידוע מהו) ממדריד דווקא ולא לתקנו בלימה;

 

ודוק- מטעמה של הנתבעת העידה רפרנטית תביעות ולא הובא על ידה עד מקצועי להעיד אודות התקלה, מהותה ומשמעותה. כאמור לעיל, בנסיבות כגון דא, מצופה היה מהנתבעת להביא עד מקצועי, שיסביר היכן הייתה הפגיעה ומדוע היה צורך לבטל את הטיסה. "פגיעת ציפור" אינה "כרטיס פתוח" למתן הגנה אוטומטית לחריג "הנסיבות המיוחדות" והיא מצריכה הסברים וראיות מספקים אשר לא הובאו על ידי הנתבעת, דבר אשר נזקף לחובתה.

 ..."

 

 

 

לעיון בפסק הדין