מהו הפיצוי המגיע לרופא אשר הוגשה נגדו, על ידי משרד הבריאות, קובלנה משמעתית שלא היתה צריכה להיות מוגשת?

מהו הפיצוי המגיע לרופא אשר הוגשה נגדו, על ידי משרד הבריאות, קובלנה משמעתית שלא היתה צריכה להיות מוגשת?

 

בית משפט השלום בתל אביב דן בפיצוי המגיע לרופא אשר הוגשה נגדו, על ידי משרד הבריאות, קובלנה משמעתית שלא היתה צריכה להיות מוגשת

 

 

לעיון בפסק הדין