עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 09/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 09/2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום ה, 07/12/2017, את השכר הממוצע במשק לחודש 09/2017. גובה השכר הממוצע במשק (החלופה עם זרים) - 9,858 ש"ח.

על פי המרכז לאקטואריה משפטית - המדובר על ירידה של 1.15%, בהשוואה לחודש הקודם, אז עמד השכר הממוצע ברמה של - 9,973 ש"ח. 

 

לנוחות הקוראים - להלן טבלת השכר הממוצע, כפל השכר הממוצע ושילוש השכר הממוצע הרלבנטיים לחודש דצמבר 2017:

השכר הממוצע במשק - 9,858 ש"ח.

כפל השכר הממוצע במשק - 19,716 ש"ח.

שילוש השכר הממוצע במשק - 29,574 ש"ח.

 

הנתונים חושבו באמצעות מחשבון שכר ממוצע במשק, בניכוי מס הכנסה.

למעבר למחשבון