סיכום בייניים – מה השתנה ב- 50 הימים שלאחר שינוי תקנות ההיוון?

סיכום בייניים – מה השתנה ב- 50 הימים שלאחר שינוי תקנות ההיוון?

 

כידוע ביום 1/10/2017 נכנסו לתוקף תקנות היוון של תגמולי המל"ל בהם שיעור ההיוון הינו 2%, במקום 3%.  

אומנם הפסיקה טרם הביאה לידי ביטוי את השינוי, אך אנו מוצאים לנכון להביא את המגמה המסתמנת:

עמדת בתי המשפט

1.   מקום בן עסקינן בתביעה בה יש לנכות מהפיצוי את גמלאות המל"ל המהוונות - יש להוון לפי אותו שיעור ריבית גם את הפיצוי שנפסק לנפגע. זו הדרך היחידה להביא לתוצאה צודקת.

למסקנה זו הגיע כב' השופט יחזקאל הראל בת"א 27198-02-11 לוי נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ, ניתן ביום 01/11/2017.

2. מנגד בבתי משפט אחרים עדיין נדרש כי הטוען להיוון הפיצויים בריבית של 2% להוכיח את טענתו באמצעות חוות דעת מתאימה.

(כב' השופטת עינב גולמוב בת"א 8906-04-12 גנות נ' קופת חולים מאוחדת תל אביב, ניתן ביום 07/11/2017.

 

עמדת המדינה

עמדת המדינה הינה כי יש להוון ב- 2% ריבית.

 

בית המשפט העליון

לבית המשפט העליון הוגש ערעור לעניין זה אשר ידון בחודשים הקרובים.

 

עמדת חברות הביטוח

בשנה האחרונה הוגשו בתיקים שונים חוות דעת של ד"ר תמיר לוי - המרכז לאקטואריה משפטית - לעניין שיעור ההיוון.

בעוד שעד לכניסת התקנות לתוקף - חברות הביטוח, ובמיוחד הפול, התעקשו לחקור את ד"ר תמיר לוי לעניין זה, הרי שמסוף חודש 09/2017 - בוטלו כל החקירות לעניין זה והסכמה לפשרה בתיקים.

 

נציין כי אנו יודעים על שני תיקים המתנהלים בבית המשפט המחוזי בו חברות הביטוח ניהלו הוכחות, הוגשו חוות דעת לעניין שער הריבית והוגשו סיכומים.