עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 08/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 08/2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום ג, 07/10/2017, את השכר הממוצע במשק לחודש 08/2017. גובה השכר הממוצע במשק (החלופה עם זרים) - 9,973 ש"ח.

על פי המרכז לאקטואריה משפטית - המדובר על ירידה של 0.32%, בהשוואה לחודש הקודם, אז עמד השכר הממוצע ברמה של - 10,005 ש"ח. 

לנוחות הקוראים - להלן טבלת השכר הממוצע, כפל השכר הממוצע ושילוש השכר הממוצע הרלבנטיים לחודש נובמבר 2017:

השכר הממוצע במשק - 9,973 ש"ח.

כפל השכר הממוצע במשק - 19,946 ש"ח.

שילוש השכר הממוצע במשק - 29,919 ש"ח.

 

הנתונים חושבו באמצעות מחשבון שכר ממוצע במשק, בניכוי מס הכנסה.

למעבר למחשבון