האם בית המשפט יבטל מינוי מומחה רפואי מטעמו, לאחר שבדק את התובע, אך בטרם ניתנה חוות דעתו?

האם בית המשפט יבטל מינוי מומחה רפואי מטעמו, לאחר שבדק את התובע, אך בטרם ניתנה חוות דעתו?

 

בית משפט השלום בחיפה דן בבקשה לביטול מינוי מחומה רפואי מטעמו, לאחר שבדק את התובע, ובטרם נתן חוות דעתו.

 

לעיון בפסק הדין