האם בית המשפט יורה להשיב לתובע תגמולי מל"ל שקוזזו פעמיים?

האם בית המשפט יורה להשיב לתובע תגמולי מל"ל שקוזזו פעמיים?

 

תובע נפגע בתאונה. בעקבות התאונה קיבל מהמל"ל קצבאות נכות כללית, ניידות ושירותים מיוחדים. התובע הגיש גם תביעת נזיקין כנגד המזיק. להליך צורף לימים המל"ל כתובע נוסף. במקביל לתביעת הנזיקין ניהל התובע הליך גישור מול המזיק ללא ידיעה ועדכון של המל"ל. בסיומו של הליך הגישור, הגיעו הצדדים להליך להסדר פשרה בנפרד וללא עדכון המל"ל, כאשר לאחר מכן נותר המל"ל כתובע יחיד בתיק. בהליך הפשרה קוזזו במלואן גמלאות השר"מ לעבר ולעתיד. במקביל, המל"ל קיזז שוב את אותם הכספים מתוך הכספים המגיעים לתובע. האם בית המשפט יורה להשיב לתובע את הכספים שקוזזו?

 

לעיון בפסק הדין