כיצד יש לחשב את השכר הקובע לפנסיה של עמית לפי תקנות קרן הפנסיה של המשיבה, כפי שהיו טרם כניסת התקנון האחיד לתוקף, בנסיבות בהן המשכורת המבוטחת בפועל של העמית גבוהה מהשכר התעריפי המרבי בענף הבניה?

כיצד יש לחשב את השכר הקובע לפנסיה של עמית לפי תקנות קרן הפנסיה של המשיבה, כפי שהיו טרם כניסת התקנון האחיד לתוקף, בנסיבות בהן המשכורת המבוטחת בפועל של העמית גבוהה מהשכר התעריפי המרבי בענף הבניה.

 

בית הדין הארצי לעבודה בירושלים דן בשאלה - כיצד יש לחשב את השכר הקובע לפנסיה של עמית לפי תקנות קרן הפנסיה של המשיבה, כפי שהיו טרם כניסת התקנון האחיד לתוקף, בנסיבות בהן המשכורת המבוטחת בפועל של העמית גבוהה מהשכר התעריפי המרבי בענף הבניה?

 

לעיון בפסק הדין