האם ניתן לחייב הורי פעוט בגין הנזק אשר נגרם כתוצאה מהתפרצות בנם הצעיר לכביש?

האם ניתן לחייב הורי פעוט בגין הנזק אשר נגרם כתוצאה מהתפרצות בנם הצעיר לכביש?

 

בית משפט השלום בתל אביב דן בשאלה האם ניתן לחייב הורי פעוט בגין הנזק אשר נגרם כתוצאה מהתפרצות בנם הצעיר לכביש?

 

לעיון בפסק הדין