הפחתת נכות בעקבות הגשת סרטונים במהלך חקירת מומחה - מה המבחנים לקבילות הסרטונים?

הפחתת נכות בעקבות הגשת סרטונים במהלך חקירת מומחה - מה המבחנים לקבילות הסרטונים?

 

בית משפט השלום בתל אביב דן בקבילות סרטונים שהוגשו במהלך חקירת מומחה רפואי.

 

לעיון בפסק הדין