האם ביצוע בדיקות סקר רפואיות הוא בבחינת פעילות נלווית לעבודה, כך שיש להכיר בתאונת הדרכים בה נפגעה התובעת בדרכה לביצוע בדיקות סקר רפואיות כתאונת עבודה?

האם ביצוע בדיקות סקר רפואיות הוא בבחינת פעילות נלווית לעבודה, כך שיש להכיר בתאונת הדרכים בה נפגעה התובעת בדרכה לביצוע בדיקות סקר רפואיות כתאונת עבודה?

 

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דן בשאלה האם האם ביצוע בדיקות סקר רפואיות הוא בבחינת פעילות נלווית לעבודה, כך שיש להכיר בתאונת הדרכים בה נפגעה התובעת בדרכה לביצוע בדיקות סקר רפואיות כתאונת עבודה?

 

לעיון בפסק הדין