האם "פרמיה אישי" הינו רכיב שכר אותו יש לכלול בשכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים וביצוע הפרשות לקרן פנסיה?

האם "פרמיה אישי" הינו רכיב שכר אותו יש לכלול בשכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים וביצוע הפרשות לקרן פנסיה?

 

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דן בשאלה האם "פרמיה אישי" הינו רכיב שכר אותו יש לכלול בשכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים וביצוע הפרשות לקרן פנסיה?

 

לעיון בפסק הדין