עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 07/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 07/2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום ג, 03/10/2017, את השכר הממוצע במשק לחודש 07/2017. גובה השכר הממוצע במשק (החלופה עם זרים) - 10,005 ש"ח.

על פי המרכז לאקטואריה משפטית - המדובר על ירידה של 2.40%, בהשוואה לחודש הקודם, אז עמד השכר הממוצע על השיא של כל הזמנים - 10,251 ש"ח. 

לנוחות הקוראים - להלן טבלת השכר הממוצע, כפל השכר הממוצע ושילוש השכר הממוצע הרלבנטיים לחודש אוגוסט 2017:

השכר הממוצע במשק - 10,005 ש"ח.

כפל השכר הממוצע במשק - 20,010 ש"ח.

שילוש השכר הממוצע במשק - 30,015 ש"ח.

 

הנתונים חושבו באמצעות מחשבון שכר ממוצע במשק, בניכוי מס הכנסה.

למעבר למחשבון