בית המשפט העליון ביטל את הלכת גויסקי

בית המשפט העליון ביטל את הלכת גויסקי

 

בית המשפט העליון ביטל את הלכת גויסקי

 

לעיון בפסק הדין