האם אופניים חשמליים מהווים "רכב מנועי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ז – 1977 [להלן: "חוק הפלת"ד"]?

האם אופניים חשמליים מהווים "רכב מנועי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ז – 1977 [להלן: "חוק הפלת"ד"]?

 

בית משפט השלום בכפר סבא דן בשאלה האם אופניים חשמליים מהווים "רכב מנועי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ז – 1977 [להלן: "חוק הפלת"ד"]?

 

לעיון בפסק הדין