האם יש לכלול בשכר הרגיל של תובע, לצורך חישוב פדיון ימי החופשה, אף את רכיב השעות הנוספות הגלובאליות שקיבל התובע?

האם יש לכלול בשכר הרגיל של תובע, לצורך חישוב פדיון ימי החופשה, אף את רכיב השעות הנוספות הגלובאליות שקיבל התובע?

 

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה דן בשאלה האם יש לכלול בשכר הרגיל של תובע, לצורך חישוב פדיון ימי החופשה, אף את רכיב השעות הנוספות הגלובאליות שקיבל התובע?

 

לעיון בפסק הדין