השכר הממוצע במשק, החלופה עם זרים, בשיא של כל הזמנים

השכר הממוצע במשק, החלופה עם זרים, בשיא של כל הזמנים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום ה, 07/09/2017, את השכר הממוצע במשק לחודש 06/2017. גובה השכר הממוצע במשק (החלופה עם זרים) - 10,251 ש"ח.

רמה זו הינה הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם. השיא הקודם נרשם לפני שלושה חושים, אז פורסם השכר לחודש מרץ 2017, אשר עמד על רמה של 10,182 ש"ח.

על פי המרכז לאקטואריה משפטית - המדובר על עליה של 6.89%, בהשוואה לחודש הקודם, אז עמד השכר הממוצע על רמה של 9,590 ש"ח. 

לנוחות הקוראים - להלן טבלת השכר הממוצע, כפל השכר הממוצע ושילוש השכר הממוצע הרלבנטיים לחודש אוגוסט 2017:

השכר הממוצע במשק - 10,251 ש"ח.

כפל השכר הממוצע במשק - 20,502 ש"ח.

שילוש השכר הממוצע במשק - 30,753 ש"ח.

 

הנתונים חושבו באמצעות מחשבון שכר ממוצע במשק, בניכוי מס הכנסה.

למעבר למחשבון