האם כספים המופקדים בקרן הפנסיה הינם חלק מעיזבונו של מנוח?

האם כספים המופקדים בקרן הפנסיה הינם חלק מעיזבונו של מנוח?

 

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה דן בשאלה האם כספים המופקדים בקרן הפנסיה הינם חלק מעיזבונו של מנוח?

 

לעיון בפסק הדין