עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 05/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 05/2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום ב, 07/08/2017, את השכר הממוצע במשק לחודש 05/2017. גובה השכר הממוצע במשק (החלופה עם זרים) - 9,590 ש"ח.

על פי המרכז לאקטואריה משפטית - המדובר על ירידה בשיעור 2.04%, בהשוואה לחודש הקודם, אז עמד השכר הממוצע על רמה של 9,790 ש"ח. 

לנוחות הקוראים - להלן טבלת השכר הממוצע, כפל השכר הממוצע ושילוש השכר הממוצע הרלבנטיים לחודש אוגוסט 2017:

השכר הממוצע במשק - 9,590 ש"ח.

כפל השכר הממוצע במשק - 19,180 ש"ח.

שילוש השכר הממוצע במשק - 28,770 ש"ח.

 

הנתונים חושבו באמצעות מחשבון שכר ממוצע במשק, בניכוי מס הכנסה.

למעבר למחשבון